هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

آسان

طبیعت گردی دره زیبای شمخال (بهشت خراسان)

تاریخ
۷ الی ۸ تیر
ساعت
۱۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۵ تیر ۱۳۹۷
مبلغ
60,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1350

↔ مسافت پیمایش

km

3

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

30:00

منطقه اجراء: باجگیران/ درگز
سرپرست برنامه: محمد جوادمحمدی
تلفن : 09397405797
محل حرکت: اول سجاد، پل عابر پیاده


همراه داشتن بیمه ورزشی الزامیست
لوازم مورد نیاز
-