هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

غاربورنیک روستای هرانده

تاریخ
۱۶ آذر
ساعت
۰۵:۳۰
مهلت ثبت نام
۱۴ آذر ۱۳۹۷
مبلغ
15,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2000

↔ مسافت پیمایش

km

8

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

12:12

بازیدازطبیعت زیبای روستای هرانده وغاربورنیک


لوازم مورد نیاز
کفش کوله پانچو لباس گرم غذاهدلامپ