هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

غارنمکی ودریاچه نمک گرمسار

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۵ مهر
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۴ مهر ۱۳۹۸
مبلغ
60,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

500

↔ مسافت پیمایش

km

1

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

این برنامه برای تمام سنین آزاد میباشد کسانی مخصوصا برای کسانی که مشکلات پوستی ویاتنفسی دارند 


لوازم مورد نیاز
یک وعده صبحانه کفش مناسب کلاه افتابگیر


دیدگاه‌ها