هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

فرود از آبشار سیمک

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۸ تیر
ساعت
۰۷:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۶ تیر ۱۳۹۸
مبلغ
45,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

3:00


لوازم مورد نیاز
هارنس+هشت+کارابین+کوله یکروزه +وتسوت

باشگاه کوهنوردی چکاد کرمان

تلفن تماس : ۰۹۱۳۱۹۶۴۹۹۱


دیدگاه‌ها