هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

فشم روستای کلوگان ابشارکلوگان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۲ شهریور
ساعت
۰۵:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۱ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
30,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2300

↔ مسافت پیمایش

km

7

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

08:00

این برنامه دوستانه میباشدومسولیت هرشخص به عهده خودش میباشد عزیزانی که وسیله نقلیه میارن درصورت تکمیل شدن ظرفیت اتومبیلشان علاوه برمعاف بودن ازهزینه برنامه مبلغ 10هزارتومان هزینه بنزین دریافت میکنند 


لوازم مورد نیاز
کفش مناسب کوله پشتی وعده غذایی زیرانداز


دیدگاه‌ها