هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

فیلبند تا الیمستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۵ الی ۱۶ خرداد
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
120,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1400

↔ مسافت پیمایش

km

18

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

40:30

برنامه دو روزه فیلبند به مناسبت عید فطر


حرکت چهارشنبه ساعت ۶ صبح از تهران


پیمایش از فیلبند تا جنگل الیمستان


لوازم مورد نیاز
چادر
کیسه خواب
آب
کوله
چند وعده غذای سبک


دیدگاه‌ها