هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

قلل سنبران و گل گل

شهر مبدا (محل حرکت)
دورود
تاریخ
۲۵ الی ۲۶ خرداد
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۲ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
120,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4150


لوازم مورد نیاز
چادر_کیسه خواب_کرامپون_لباس و کفش مناسب

باشگاه کوهنوردی بلوط

تلفن تماس : 09169676214


دیدگاه‌ها