هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

متوسط

قله ارفع

تاریخ
22 آذر  الی  23 آذر
ساعت
03:30
مهلت ثبت نام
20 آذر 1397
مبلغ
15,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

2600

↔ مسافت پیمایش

km

7

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

24:00

برنامه یک ونیم روزه جنگل نوردی وصعودبه قله ارفع

لوازم مورد نیاز
کفش کوله پانجو تنقلات غذال
لباس گرم تنقلات کیسه خواب پتو