هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله الوند همدان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲ اسفند
ساعت
۰۰:۰۰
مهلت ثبت نام
۱ اسفند ۱۳۹۸
مبلغ
155,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3428

↔ مسافت پیمایش

km

15

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

11:00

خدمات


اتوبوس وی آی پی رفت و برگشت


وسیلیه نقلیه پای کوه و درشهر


بیمه


ظرفیت کل برنامه ۱۲تا ۱۵نفر


لوازم مورد نیاز
کوله پشتی، دستکش دو پوش، باتوم، عینک، هدلایت، کاپشن پر، یخ شکن، داروهای شخصی


دیدگاه‌ها