هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله برف انبار

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۳ دی
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۲ دی ۱۳۹۸
مبلغ
55,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3039

↔ مسافت پیمایش

km

4


لوازم مورد نیاز
کوله پشتی، کفش کوهنوردی، یخ شکن، نهار، صبحانه 


دیدگاه‌ها