هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

قله توچال

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۲ آذر
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۰ آذر ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3990

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

9:10


لوازم مورد نیاز
نهار، کفش و پوشاک زمستانه، صبحانه 

Rockrovers

تلفن تماس : 09196752093


دیدگاه‌ها