هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله توچال

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۴ مرداد
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۳ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
8,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4300

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

برنامه دو مرحله ای ـ سبک و نیمه سنگین


لوازم مورد نیاز
کوله
کفش
صبحانه و ناهار
اب

گروه کوهنوردی تهران

تلفن تماس : ۰۹۳۸۶۲۷۷۳۶۶


دیدگاه‌ها