هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله دارآباد

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۱ بهمن
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
مبلغ
8,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3202

↔ مسافت پیمایش

km

13


لوازم مورد نیاز
کوله پشتی، کفش کوهنوردی، آب، لباس گرم برای شب، یخ شکن، ناهار


دیدگاه‌ها