هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله داراباد

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۳ مرداد
ساعت
۰۵:۳۰
مهلت ثبت نام
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3200

↔ مسافت پیمایش

km

16

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

06:00

یکشنبه 98/5/13


قله داراباد


ساعت حرکت 5:30 صبح


جلوی در ورودی


لوازم مورد نیاز
آب و غذا و باتوم لباس مناسب کفش کوهنوردی

همنوردان

تلفن تماس : 09123134025


دیدگاه‌ها