هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله دماوند

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۷ الی ۸ شهریور
ساعت
۰۲:۰۰
مهلت ثبت نام
۲ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
300,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

5610

↔ مسافت پیمایش

km

14

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

7:40

سلام تاریخ 7*8شهریور صعود داریم از جبهه جنوبی به امید خدا


لوازم مورد نیاز
کوله .کفش و کلیه لوازم ضروری .بغیر از چادر


دیدگاه‌ها