هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله دوشاخ

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۱ مرداد
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۰ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
8,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3400

↔ مسافت پیمایش

km

8

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00

محل تجمع و حرکت : میدان درکه


لوازم مورد نیاز
کوله
کفش
صبحانه و ناهار


دیدگاه‌ها