متوسط

قله ریزان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۹ آبان
ساعت
۰۳:۳۰
مهلت ثبت نام
۸ آبان ۱۳۹۹
مبلغ
130,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3650

↔ مسافت پیمایش

km

15

تعداد شرکت کنندگان ۸نفر برنامه با مربی رسمی فدراسیون اجرا میشود


تعداد کم آرامش بیشتر


مدیریت بهتر


لوازم مورد نیاز
دستکش دو پوش، عینک، هدلایت، کاپشن پر، وعده غذایی، داروهای شخصی، کفش مناسب، پوشاک مناسب، کوله یک روزه

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.