هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله ساکا

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۷ دی
ساعت
۰۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۶ دی ۱۳۹۸
مبلغ
65,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3300

↔ مسافت پیمایش

km

15

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:

وسیله نقلیه مناسب گروه


بیمه


تعداد کل نفرات شرکت کننده دراین برنامه ۹نفر میباشد


لوازم مورد نیاز
دستکش دو پوش، باتوم، کاپشن پر، یخ شکن، وعده غذایی، کفش مناسب، کوله یک روزه، هدلامپ و باطری اضافه


دیدگاه‌ها