هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله سکه نو

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۹ مهر
ساعت
۰۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۸ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
10 نفر
مبلغ
75,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3877

↔ مسافت پیمایش

km

10


لوازم مورد نیاز
پس از ثبت نام اعلام میگردد .

باشگاه کوهنوردی آسمان البرز

تلفن تماس : 09199020029


دیدگاه‌ها