هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله پیله کوه کرج

تاریخ
۳۰ آذر
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۸ آذر ۱۳۹۷
مبلغ
10,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3050

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

7:30

پیله کوه ب ارتفاع 3050متر در نزدیکی روستای دروان قرار دارد و از چند جبههمیتوان صعود کرد که سبکترین انها روستای دروان است


لوازم مورد نیاز
پانچو .کفش مناسب.کوله یکروزه.گتر.صبحانه .تنقلات لباس زمستانی .دستکش و....


دیدگاه‌ها