هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

قله کهار

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۹ آذر
ساعت
۰۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۷ آذر ۱۳۹۸
مبلغ
100,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

4050

↔ مسافت پیمایش

km

15

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

12:40

صعود به قله کهار .وضعیت اب وهوا صاف وافتابی دمای هوا منفی17درجه 


شرایط صعود زمستانی 


لوازم مورد نیاز
کوله پشتی، گتر، دستکش دو پوش، کفش تکپوش سنگین، گورتکس


دیدگاه‌ها