هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

قله کول جنو

شهر مبدا (محل حرکت)
ازنا
تاریخ
۱۳ الی ۱۴ تیر
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۹ تیر ۱۳۹۸
مبلغ
70,000 تومان
ثبت نام
▴ ارتفاع

m

3813

↔ مسافت پیمایش

km

11

لوازم مورد نیاز
کوله دو روزه _طنابچه انفرادی_کلاه ایمنی_کفش و لباس مناسب فصل_وعده غذایی_کیسه خواب_زیرانداز

باشگاه کوهنوردی بلوط

تلفن تماس : 09169676214