هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قله ۳۱۳۰ متری تخت وچان تفرش

شهر مبدا (محل حرکت)
قم
تاریخ
۲۴ خرداد
ساعت
۰۴:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3130

↔ مسافت پیمایش

km

14

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

14:

برنامه پنجاه و هشتم گروه کوهپیمایی حوزوی آفاق 


صعود به قله ۳۱۳۰ متری تخت وچان (بلندترین قله ارتفاعات بین قاهان و تفرش) 


زمان و مکان حرکت : جمعه ۲۴ خرداد ‼️ساعت ۴ صبح ‼️
انتهای بلوار امین ، میدان ارتش (ایران مرینوس)


منطقه : استان قم ، منطقه قاهان روستای کاسوا


مسافت حدودی پیمایش رفت و برگشت ۱۴ کیلومتر طول و ۱۰۰۰ متر صعود
نقطه جغرافیایی قله : https://goo.gl/maps/g9ofQaxqBrPHaKMRA


توجه !!! : برنامه ها با وسیله شخصی برگزار می شود لذا ظرفیت اولیه ۴ نفر بوده، عزیزانی که قصد حضور خانوادگی دارند باید با وسیله خود تشریف بیاورند. برای اطلاع از ظرفیت و ثبتنام به @tollabekoohnavard در پیامرسان سروش، ایتا یا بله مراجعه فرمایید( https://sapp.ir/tollabekoohnavard ). یا با شماره ۰۹۱۰۲۰۴۴۵۸۸ارتباط بگیرید.توجه !!! : ◄ اﻳﻦ ﮔﺮوه تخصصی و حرفه ای نمی باشد، ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮدش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه کوهپیمایی آفاق ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﺪ، و سرپرست ﮔﺮوه و دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮلیتی در ﻗﺒﺎل صدمات و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻧﺨﻮاهند داﺷﺖ. عنوان گروه صرفا جهت تنظیم مسیر و برنامه است.◄ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ، در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.◄ احترام به فرهنگ مردم بومی و اماکن مورد توجه انان و رعایت حریم خصوصی باغات و محلی ها الزامی و نشانه بلوغ دینی و فکری است.◄ رعایت ظاهر متناسب با شئون مذهبی برای تمامی حضار و خانواده ها لازم است.


لوازم مورد نیاز
کفش مناسب ورزشی
لباس گرم احتیاطی
کلاه آفتابی و کرم ضد آفتاب
وعده غذایی
داقل یک بطری بزرگ آب (یا یک بطری شربت عسل آبلیمو+اندکی نمک و یک بطری متوسط آب)
دستمال کاغذی
ناخن های دست و پا کوتاه باشد


دیدگاه‌ها