هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

قِه قلعه دختر

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۲ آذر
ساعت
۰۴:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۱ آذر ۱۳۹۸
مبلغ
70,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3180

↔ مسافت پیمایش

km

4

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

12:00


لوازم مورد نیاز
کلاه گرم

باشگاه کوهنوردی بهمن

تلفن تماس : ۰۲۱۵۵۳۵۵۵۷۸_۹


دیدگاه‌ها