هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

كارآموزى سنگ مقدماتى

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۵ الی ۲۷ مهر
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۱ مهر ۱۳۹۸
مبلغ
280,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
كلاه كاسكت مناسب سنگنوردى
هارنس
كارابين ساده
كارابين پيچ
ابزار فرود و... 


دیدگاه‌ها