هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

كارآموزى سنگ پيشرفته

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۴ الی ۲۷ مهر
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۱ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
6 نفر
مبلغ
400,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
كلاه كاسكت مناسب سنگنوردى
هارنس
كارابين ساده
كارابين پيچ
طنابچه انفرادي
ابزار فرود
و... 


دیدگاه‌ها