هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

مبانی جست و جو در کوهستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۱۲ الی ۱۴ مرداد
ساعت
۱۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۱ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
96,000 تومان
ظرفیت تکمیل است.

جستجو در کوهستان
کلاسی فوق العاده و هیجانی


پیشنیاز کوهپیمایی


با مدرک فدراسیون کوهنوردی


مدرک این کلاس جهت مربیگری الزامی میباشد


 


 


دوروز کلاس تئوری و روز سوم عملی در کوهستانمدرس کلاس آقای علی افشار
فرمانده امدادو نجات کوهستان شمیراناتکلاس در تهران برگزار میشود


 


لوازم مورد نیاز
.


دیدگاه‌ها