هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

مبانی جست و جو در کوهستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تهران
تاریخ
۳ الی ۵ شهریور
ساعت
۱۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
96,000 تومان
ثبت نام در برنامه

جستجو در کوهستان
کلاسی فوق العاده و هیجانی


پیشنیاز کوهپیمایی


 


مدرک این کلاس جهت مربیگری الزامی میباشد


 


آقایان
بانوان


 


دوروز کلاس تئوری و روز سوم عملی در کوهستانمدرس کلاس آقای علی افشار
فرمانده امدادو نجات کوهستان شمیراناتکلاس در تهران برگزار میشود


 


لوازم مورد نیاز
.


دیدگاه‌ها