هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

دشوار

مبانی نجات فنی ( ویژه بانوان )

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۴ الی ۵ آبان
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
300,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
هارنس
کلاه کاسکت
کاربین پیچ
یومار
و ...


دیدگاه‌ها