هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

مهتاب نوردی از امام زاده صالح فرحزاد تا امام زاده داوود

تاریخ
۱۰ الی ۱۱ خرداد
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۸ خرداد ۱۳۹۷
مبلغ
20,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3650

↔ مسافت پیمایش

km

15

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:30

خدمات برنامه :
افطار، پذیرایی بین راه، سحری و وسیله نقلیه از امام زاده داوود به امام زاده صالح (برگشت)


شرایط ثبت نام :
1.حداقل 15 سال و حداکثر 60 سال
2 . سلامت کامل جسمی
3. داشتن آمادگی جسمانی جهت پیمایش حدود 15 کیلومتر در کوه
4. سابقه کوهنوردی یا ورزش مستمرنحوه ی ثبت نام :
1. ارسال مدارک و اطلاعات زیر به مسئول ثبت نام مربوطه
_عکس کارت ملی
_ بیمه ورزشی
_ پنج برنامه آخر کوهپیمایی با قید زمان یا سوابق ورزش مستمر
2. دریافت پیام « واریز وجه نمایید » از مسئول ثبت نام و سپس واریز وجه به کارت 6221061201496561 بنام مجید دلنوا و ارسال فیش واریزی به مسئول ثبت نام مربوطه
3. دریافت پیام « ثبت نام شما تایید شد»

لوازم مورد نیاز
-