هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

نشست ماهانه باشگاه کوهنوردی بهمن با حضور استاد علی شادلو

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۹ آبان
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
10 نفر
مبلغ
رایگان
ثبت نام در برنامه
▴ ارتفاع

m

0000

↔ مسافت پیمایش

km

000

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

01:30


لوازم مورد نیاز
دفترچه یادداشت و خودکار و یا مداد


دیدگاه‌ها