هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

نقشه خوانی وکار با قطب نما

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۳ الی ۴ مرداد
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۲ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
140,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

عکس  عضویت موقت (شش ماه 10 هزار تومان ) فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی ایران


لوازم مورد نیاز
مداد - کاغذ


دیدگاه‌ها