هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

نقشه خوانی و کار با قطب نما

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۱ الی ۱۲ مهر
ساعت
۰۸:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۰ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
2 نفر
مبلغ
140,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0000

↔ مسافت پیمایش

km

1

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

12:00


لوازم مورد نیاز
کلیه جزییات و توضیحات و نحوه برگزاری برنامه از طرف مدرس ارائه داده خواهد شد


دیدگاه‌ها