هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

وردیج

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۰ خرداد
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۸ خرداد ۱۳۹۸
مبلغ
45,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

1400

↔ مسافت پیمایش

km

4

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

14:00

ساعت ۶ صبح از میدان ازادی به سمت روستای وردیج حرکت خواهیم کرد .


و از ابشار و طبیعت زیبای روستا بازدیدخواهیم کرد


قبل ساعت ۸ هم برمیگردیم تهران


لوازم مورد نیاز
کفش کوه
کوله
صبحانه و ناهار
زیرانداز
اب

گروه کوهنوردی تهران

تلفن تماس : ۰۹۳۸۶۲۷۷۳۶۶


دیدگاه‌ها