هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

ورکشاپ آموزشی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۱ شهریور
ساعت
۱۹:۳۰
مهلت ثبت نام
۱۱ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

01:30

ورکشاپ آموزشی 


آموزش تکنیک های فنی سنگنوردی یخنوردی نجات فنی 


لوازم مورد نیاز
نوشت افزار


دیدگاه‌ها