هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

ّبازدید از آبشار یخی سنگان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۰ دی
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۹ دی ۱۳۹۸
مبلغ
68,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

10

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

8:00

خدمات 


وسیله نقلیه


بیمه


کل پیمایش این مسیر ۶ساعت رفت و برگشت


لوازم مورد نیاز
کوله پشتی، آب، یخ شکن، داروهای شخصی، چراغ قوه باطری اضافه، دستکش گرم کلاه گرم کاپشن گرم، کفش مناسب ضد آب


دیدگاه‌ها