هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

پاکسازی دره شمخال

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۵ مهر
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۳ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
40 نفر
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0

↔ مسافت پیمایش

km

7

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

5:00

با توجه به اینکه اولین جمعه مهر ماه هر سال ، به عنوان روز دره های پاک نام گذاری شده است ، تصمیم گرفتیم یکی از زیباترین دره های ایرن ، "شمخال" را پاکسازی نماییم.


لوازم مورد نیاز
دستکش و لوازم شخصی ، کفش برای پیمایش مسیر در آب


دیدگاه‌ها