هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

پروچشمه

شهر مبدا (محل حرکت)
قایم شهر
تاریخ
۲۴ اسفند
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.
🕖 مدت زمان برنامه

hrs

10:00


لوازم مورد نیاز
پوتین و کوله پشتی مناسب

گروه کوهنوردی یکتا

تلفن تماس : 09357836342