هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

پزشکی کوهستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۰ الی ۱۱ مرداد
ساعت
۰۷:۰۰
مهلت ثبت نام
۹ مرداد ۱۳۹۸
مبلغ
120,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه
عکس کارت عضویت موقت (شش ماه 10 هزار تومان ) فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی ایران 


مدرس : دکتر حمید مساعدیان 


لوازم مورد نیاز
مداد- کاغذ


دیدگاه‌ها