هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

پزشکی کوهستان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۳ الی ۲۴ آبان
ساعت
۰۹:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
5 نفر
مبلغ
120,000 تومان
ثبت نام در برنامه

لوازم مورد نیاز
نوشت افزار


دیدگاه‌ها