هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

پل پرزین

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۳ آبان
ساعت
۰۶:۳۰
مهلت ثبت نام
۲ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
45,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
↔ مسافت پیمایش

km

5


لوازم مورد نیاز
کوله پشتی یک روزه و مواد غذایی و کتونی مناسب

آفتاب

تلفن تماس : 09217442414


دیدگاه‌ها