هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

پيمايش جنگ شفت

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۵ الی ۲۷ مهر
ساعت
۰۱:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
19 نفر
مبلغ
350,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
چادر
كيسه خواب
لباس مناسب فصل
زيرانداز
لباس اضافه
كفش مناسب طبيعتگردي
يك جفت باتون
لوازم شخصي
لوازم كمپينگ
و... 


دیدگاه‌ها