هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

پیشرفته سنگنوردی آقایان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۴ الی ۱۷ آبان
ساعت
۰۹:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۱ آبان ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
3 نفر
مبلغ
400,000 تومان
ثبت نام در برنامه

لوازم مورد نیاز
لوازم ذکر شده در طرح درس پیشرفته سنگ


دیدگاه‌ها