هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

پیشرفته صعودهای ورزشی

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۳ الی ۱۶ شهریور
ساعت
۰۰:۰۰
مهلت ثبت نام
۱۲ شهریور ۱۳۹۸
مبلغ
380,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

0000

↔ مسافت پیمایش

km

1

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

32:02

با مدرک رسمی از فدراسیون کوهنوردی


لوازم مورد نیاز
لوازم شخصی .


دیدگاه‌ها