متوسط

پیمایش بین امامه و کلوگان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۴ آبان
ساعت
۰۵:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۳ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
55,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

500

↔ مسافت پیمایش

km

8

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

5:

برای روز جمعه 98.08.24 برای فرار از آلودگی هوای تهران ولی از آن مهمتر دیدین طبیعتی زیبا


پیمایش حدودن 4 -5 ساعته بین دو روستای بسیار زیبا امامه و کلوگان در منطقه لواسان را خواهیم داشت
در بین راه آبشار زیبای کلوگان هم خودنمایی میکند که حتمن آنرا هم خواهیم دید
در گذر از کوچه باغ ها، طبیعت پاییزی به شدت خود نمایی خواهد کرد


حرکت از تهران ساعت ۵ صبح خواهد بود و تا غروب تهران خواهیم بود


لوازم مورد نیاز
کفش کوه ، کوله یک روزه، باتوم، لباس گرم

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.