هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

مشاهده برنامه کوهنوردی باشگاه ها و گروه های کوهنوردی سامانه بریم کوه کجا بریم برنامه اخر هفته تعطیلات طبیعت گردی باشگاه دماوند باشگاه توچال آرش ایران کوهستان اسپیلت برنامه های کوهنوردی

آسان

پیمایش تنگ رودقر و کوهپیمایی در ارتفاعات دنا

تاریخ
12 مهر  الی  13 مهر
ساعت
08:00
مهلت ثبت نام
10 مهر 1397
مبلغ
30,000 تومان
برنامه برگزار شده است.
▴ ارتفاع

m

3100

↔ مسافت پیمایش

km

5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

34:00

تنگ رود قر در منطقه مرکزی قلل دنا واقع شده است و از توابع روستای ماندگان شهرستان سمیرم است . دارای طبیعتی بکر و ناشناخته است .
لوازم مورد نیاز
لوازم شب مانی به صورت کامل . کفش مناسب کوه لباس گرم . آب در کل مسیر دردسترس می باشد .