هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

پیمایش جنگل حلیمه جان

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲۹ شهریور
ساعت
۰۶:۰۰
مهلت ثبت نام
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
ظرفیت باقی مانده
2 نفر
مبلغ
150,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
پوشاک مناسب فصل


دیدگاه‌ها