هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

متوسط

پیمایش جنگل راش و صعود به قله خرونرو

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۷ آبان
ساعت
۰۱:۰۰
مهلت ثبت نام
۶ آبان ۱۳۹۸
مبلغ
100,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

لوازم مورد نیاز
کفش وپوشاک مناسب
وعده های غذایی
تنقلات
و...

باشگاه كوهنوردى اقليم چهارم

تلفن تماس : 09198050521


دیدگاه‌ها