هم اکنون پروفایل خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

هم اکنون پروفایل گروه خود را در بریم کوه ایجاد نمایید.

آسان

پیمایش جنگل سنگ چال به شیاده در منطقه آمل

شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۲ الی ۴ خرداد
ساعت
۲۰:۰۰
مهلت ثبت نام
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
رایگان
برنامه برگزار شده است.

مژده!مژده !
برای طبیعت گردهای عزیز


اگر اهل #جنگل_نوردی هستید
اگر اهل زدن #کمپ در دل جنگل و فضای باز هستید
با باشگاه #شاهین در تعطیلات
۲ الی ۴ خرداد همراه باشید برای پیمایش جنگل #سنگچال به #شیاده


به سرپرستی جناب آقای قاسم نادری


شماره تماس ایشون : ۰۹۱۸۸۶۰۶۰۰۵


لوازم مورد نیاز
در کانال باشگاه اطلاع رسانی شده است


دیدگاه‌ها