شهر مبدا (محل حرکت)
تاریخ
۱۳ اردیبهشت
ساعت
۰۵:۳۰
مهلت ثبت نام
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
مبلغ
2,000 تومان
برنامه برگزار شده است.

امکان ثبت نام در این برنامه وجود ندارد. از طریق لیست انتهای صفحه می‌توانید در برنامه های مشابه ثبت نام کنید.

موجود شد به من اطلاع بده
↔ مسافت پیمایش

km

8.5

🕖 مدت زمان برنامه

hrs

5:

برنامه پنجاه و ششم گروه کوهپیمایی حوزوی آفاق 


پیمایش دریاچه نمک حوض سلطان 


زمان و مکان حرکت : جمعه ۱۳ اردیبهشت ‼️ ساعت ۵:۴۵ صبح ‼️
انتهای بلوار امین ، میدان ارتش (ایران مرینوس)


منطقه : استان قم ، حاشیه آزادراه قم تهران


نقطه جغرافیایی دریاچه حوض سلطان https://goo.gl/maps/z2Givs5PpSjQuvNb7


سطح برنامه : سبک (امکان حضور خانوادگی)


توجه !!! : برنامه ها با وسیله شخصی برگزار می شود لذا ظرفیت اولیه ۴ نفر بوده، عزیزانی که قصد حضور خانوادگی دارند باید با وسیله خود تشریف بیاورند. ثبتنام در سایت بریم کوه برای افرادی است که با وسیله خود تشریف می آورند و تنها هزینه تنظیم برنامه و هدایت مسیر را می پردازند. در صورتی که وسیله ندارید به آدرس @tollabekoohnavard در پیامرسان سروش مراجعه فرمایید.


توجه !!! : 


◄ اﻳﻦ ﮔﺮوه تخصصی و حرفه ای نمی باشد، ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮدش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه کوهپیمایی آفاق ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﺪ، و سرپرست ﮔﺮوه و دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮلیتی در ﻗﺒﺎل صدمات و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻧﺨﻮاهند داﺷﺖ. عنوان گروه صرفا جهت تنظیم مسیر و برنامه است.


◄ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ، در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.


◄ احترام به فرهنگ مردم بومی و اماکن مورد توجه انان و رعایت حریم خصوصی باغات و محلی ها الزامی و نشانه بلوغ دینی و فکری است.


◄ رعایت ظاهر متناسب با شئون مذهبی برای تمامی حضار و خانواده ها لازم است.


 


لوازم مورد نیاز
چکمه یا کفش مناسب حرکت در آب نمک
کلاه آفتابی
یک بتری آب
وعده غذایی ساده، میوه و تنقلات

دیدگاه‌ها


جهت ثبت دیدگاه، عضو یا وارد حساب کاربری خود در بریم کوه شوید.